top of page
Liedon_lampo_maisema.jpeg

Hinnasto

Kaukolämmön kustannukset asiakkaalle koostuvat kertaluonteisesta liittymismaksusta, vuosittain kiinteästä perusmaksusta sekä käytetyn energian perusteella tulevasta energiamaksusta. 

uutiskuva-3-1024x576_edited.jpg

Energiamaksu:

  • Energiamaksun suuruus on 

  • 81,00 €/MWh alv 0 % (8,1 snt/kWh) 100,44 €/MWh alv 24 % (10,044 snt/kWh) 

 

Perusmaksu:

 

Perusmaksulla katetaan verkoston ylläpito- ja korjauskulut. Kaukolämmön perusmaksua voi verrata esim. sähkön siirtomaksuun. Sopimusteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista lämpötehoa ja perusmaksun suuruus riippuu sopimustehosta seuraavan taulukon mukaan. 

 

Sopimusteho P (kW)
Perusmaksu € alv 0% /vuosi
Perusmaksu € alv 24% /vuosi
Esimerkit
 Alle 15 
282 
349,68 
Pieni omakotitalo 
15 -30 
k2 * (P * 25) 
k2 * (P * 25) * 1,24 
Pieni rivitalo, iso omakotitalo 
31-75 
k2 * (P * 30) 
k2 * (P * 30) * 1,24 
Rivitalo, pienkerrostalo 
76 – 160 
k2 * (P * 25 + 550) 
k2 * (P * 25 + 550) * 1,24 
Kerrostalo, teollisuusrakennukset 
161 – 700 
k2 * (P * 18 + 1750) 
k2 * (P * 18 + 1750) * 1,24 
Kerrostalo, yleiset rakennukset, teollisuusrakennukset 
701 -1000 
k2 * (P * 13 + 4 500) 
k2 * (P * 13 + 4 500) * 1,24 
Yleiset rakennukset, teollisuusrakennukset 

k2 = kustannuskerroin 

P = sopimusteho 

 

Yhtiö hyväksyy vuosittain kustannuskertoimen k2 ja vuonna 2024 sen suuruus on 1,0. Yhtiön hallitus voi muuttaa kustannuskertoimen arvoa, jos lämpöliiketoiminnan kustannukset muuttuvat. 

Liittymismaksu:

 

Liittyessä asiakas maksaa liittymismaksun, jolla katetaan tonttijohdon rakentamiskulut. Liittymismaksu määritellään sopimustehon perusteella seuraavasti.

Sopimusteho P (kW)
Liittymismaksu € / alv 0%
Liittymismaksu € / alv 24%
15 – 165 
k1 * (P * 82 + 2 770) 
k1 * (P * 82 + 2 770) * 1,24 
165 – 650 
k1 * (P * 47 + 8 545) 
k1 * (P * 47 + 8 545) * 1,24 
650 - 
k1 * (P * 35 + 16 345) 
k1 * (P * 35 + 16 345) * 1,24 
Alle 15 
4 000 
4 960 

k1 = k1 = kustannuskerroin 

P = sopimusteho 

Kustannuskertoimen k1 suuruus vuonna 2024 on 1,3. Yhtiön hallitus voi muuttaa kustannuskertoimen arvoa, jos lämpöliiketoiminnan kustannukset muuttuvat. 

Liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %. 

Liittymismaksu sisältää 25 m lämpöputkea ulkona ja 2 m talon sisällä. Maksu sisältää myös liittymisputken kaivuu- ja täyttötyöt sekä energian mittauskeskuksen. Ylimenevistä putkimetreistä veloitetaan lisäksi seuraavasti: 

Sopimusteho P (kW)
Johtomaksu maassa € / m alv 24%
Johtomaksu rakennuksessa € / m alv 24%
Alle 165 
120 
60 
165 – 650 
150 
85 
650 - 
200 
100 

Tonttialueen viimeistelytyöt mm. asfaltointi, nurmityöt, pihakivien ladonta sekä asiakaslaitteet, lämmönjakokeskus varusteineen ja asennustöineen eivät sisälly kaukolämmön liittymismaksuun. Liittymismaksun urakkaraja on energiamittari. 

Hybridilämmitys 

 

Hybridilämmitys tarkoittaa liittymää, jossa kiinteistöllä on muu päälämmönlähde kuin kaukolämpö ja sillä tuotetaan yli 50% kiinteistön lämmöntarpeesta. 

Tehomaksu veloitetaan kuukausittain suurimman käytetyn huipputuntitehon mukaan perusmaksutaulukon mukaisesti etäluentajärjestelmän perusteella. 

Hybridilämmityksen energiamaksun suuruus on 

 

talvikaudella 1.11.-31.3. 

  • 100,00 €/MWh alv 0 % 

  • 124,00 €/MWh alv 24 % 

 

kesäkaudella 1.4.-31.10. 

  • 81,00 €/MWh alv 0 %

  • 100,44 €/MWh alv 24 %

 

bottom of page